Obchodní podmínky

Objednání fotoslužeb se řídí obchodními podmínkami společnosti

Tulec  J &T   Trend  photography

Objednání fotografování probíhá e-mailem

foto@tulectrend.cz  nebo na uvedených telefonních číslech.

Objednáním služeb fotografa je automaticky stvrzeno přijetí obchodních podmínek a srozumění s nimi.
Objednáním služeb se má za to, že se klient seznámil s fotografickým stylem fotografa a a je s ním srozuměn.
Zarezervování termínu je nutné s dostatečným předstihem.
Jeden den před samotným fotografováním nám prosím potvrďte/sms nebo e-mail/, že se dostavíte v předem domluvený termín.
V případě nemoci nebo jiné nenadále situace nás prosím okamžitě informujte, že se nemůžete dostavit v uvedeném termínu. Pokud nějaká nenadálá situace bude z naší strany, budeme Vás okamžitě informovat také.
Délka fotografování je součástí informací ke zvolenému balíčku.
Částka za zvolený balíček je splatná ihned po focení v hotovosti, nebo převodem na účet tak, aby byla připsána nejpozději v den focení.
Náhledové fotografie k výběru a dalším úpravám dle zvoleného balíčku jsou zasílány obvykle do 7 dní. Dle autorského zákona nesmí být tyto fotografie zveřejněny a upravovány. Nejsou vlastnictvím klienta, ale slouží pouze k výběru.
Doba zpracování fotografií je 2-4 týdny od dodání vybraných fotografií zpět k úpravě.
Obvykle je doba zpracování do 2 týdnů, v případě větších úprav se může protáhnout na 2-4 týdny.
U svatebního balíčku je doba zpracování do 4 týdnů, v případě větších úprav se může protáhnout na 6 týdnů.
V případě nenadálých skutečností, jako nemoc nebo jiné nepředvídatelné události, si vyhrazuji právo po předchozím upozornění dobu zpracování zakázky prodloužit.

Upravené fotografie ve formátu JPG jsou zasílány elektronicky nebo předány na CD.

Fotografie nad rámec zvoleného balíčku je možné doobjednat.

Fotografujeme ve formátu RAW, aby bylo možné fotografie vhodně upravit. Neupravené fotografie nad rámec zvoleného balíčku, náhledy a fotografie ve formátu RAW se neposkytují.

Dle autorského zákona smí klient používat fotografie pouze pro osobní účely. V průběhu focení v ateliéru není povoleno pořizovat audiovizuální záznamy.

Pouze na základě Vašeho písemného souhlasu smí fotograf využít fotografie ke své vlastní propagaci a prezentaci na sociálních sítích Facebook, Instagram a na vlastních webových stránkách.
Souhlas je z Vaší strany kdykoliv odvolatelný.

Klient nesmí fotografie prodat ke komerčním účelům bez písemného souhlasu protistrany. Majitelem autorských práv zůstává vždy fotograf.
V případě, že fotograf poskytl práva pro komerční účely, mohou být tato práva využita.
Tato skutečnost je uvedena ve faktuře za fotoslužby.

Všechny předané fotografie jsou zálohovány po dobu tří měsíců a následně budou dle právní úpravy o uchování osobních údajů GDPR(směrnice 95/46/ES a souvisejícím zákonem č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů) vymazány. Následně není možné fotografie požadovat. Proto doporučujeme vícenásobné zálohování formou dalších úložišť.